Bozi Princip Kniha

„Boží Princíp“ spája zjavenia svätých písiem židovstva a kresťanstva s múdrosťou a poznaním Orientu. Reverend Son Mjong Mun počas siedmych rokov, keď často strávil hodiny v hlbokej modlitbe a v štúdiu Biblie, rozlúštil symboliku knihy Genezis a ostatných kníh, a objavil doposiaľ nepoznané súvislosti. Boží Princíp vysvetľuje aj ako Boh pracoval v dejinách od dní Ježiša až po súčasnosť.

Vybrané kapitoly