< Späť


Koreň hriechu a konfliktov

Každý človek hlboko v duši túži po dobre. Predsa však pri pokuse robiť to dobré, každý nachádza v sebe sklon k zlému a musí potom proti tomu bojovať, aby mohol uskutočniť svoje pravé želanie. Svet, stvorený Bohom, bol dobrý a mal iba dobrým ostať. Napriek tomu je plný hriechu a zla, a nachádza sa v zmätku. Ako sa dostalo zlo do sveta?

Viac


Mesiáš: jeho príchod a účel jeho Druhého príchodu

Ježiš prišiel na tento svet s misiou mesiáša. To znamená obnoviť padlého človeka do bezhriešneho stavu. Podobne ako Boh, ktorý nemohol nútiť Adama a Evu, aby poslúchli Jeho príkaz, ani Ježiš nemohol nútiť ľudí, aby ho prijali. Bolo to zodpovednosťou ľudí a iba od nich záviselo, či sa naplní Božia vôľa, ktorou bolo, aby Ježiša prijali a nasledovali.

Viac


Kristológia – je Ježiš Boh?

Učenie o Kristovi bolo jedným z najspornejších bodov v kresťanskej teológii. Bol Ježiš skutočne Boh sám v ľudskom tele? Bol iba človekom? Ak berieme do úvahy to prvé, ako sa môže Boh tak ohraničiť? Ak druhé, ako sa líšil Ježiš od iných ľudí? Bol napoly Boh a napoly človek? Existoval pred svojim narodením? Kedy spoznal svoju úlohu mesiáša? Aký je jeho vzťah k Svätému Duchu?

Viac


Podobnosť dejín Izraela a kresťanstva

Boží plán obnovenia ľudstva sledoval v období Nového Zákona vzor obdobia Starého Zákona. Kresťanstvo položilo základný kameň pre novú dispenzáciu. V obidvoch týchto obdobiach bolo sedem porovnateľných úsekov dôležitejších náboženských vývojov, ktoré uvádzame na porovnanie.

Viac


Koniec sveta - naozaj bude?

Koniec sveta bol v histórii predpovedaný mnohokrát, a kupodivu, svet si existuje ďalej. Mnohí ľudia si doslovne vysvetľujú verše v Biblii, že nebo zanikne s obrovským rachotom, prvky sa roztavia a Zem zhorí spolu s dielami na nej. Keby sa tieto veci udiali bez toho, že by bol účel univerza splnený, bol by Boží ideál stvorenia celého univerza totálne zmarený. Koniec sveta bude, ale Zem nebude zničená.

Viac