Príklady z obsahu

 1. Každý človek sa usiluje dosiahnuť šťastie a vyhnúť sa nešťastiu. Ľudia cítia spokojnosť a radosť, ak sa naplnia ich túžby. Problémom je, že v dnešnom svete majú naše túžby skôr sklon smerovať ku zlu ako k dobru...
   
  Prezentácia…
 
 1. Základné otázky života a univerza nie je možné vyriešiť bez poznania pôvodu sveta – Stvoriteľa...
   
  Prezentácia…
 
 1. Všetky bytia existujú vo vzájomných vzťahoch. Každý má svoj vlastný účel existencie, ale individuálny účel nie je oddelený od ostatných...
   
  Prezentácia…
 
 1. Celý svet nemohol vzniknúť v jedinom okamihu. Jeho vznik a vývoj si v skutočnosti vyžadovali nesmierne dlhú dobu. Aj všetky bytia sú stvorené tak, aby dosiahli svoju plnú zrelosť, až keď prejdú stanoveným obdobím rastu. Ako sa odvíja život človeka? Čo sa stane po smrti? Svet sa skladá z hmotného sveta a neviditeľného duchovného sveta...
   
  Prezentácia…
 
 1. Každý jedinec má pôvodnú myseľ, ktorá má prirodzený sklon k dobru a odpor k zlu. Ale ľudia sú v rozpore s túžbou svojej pôvodnej mysle nevedomky hnaní zlou silou páchať zlé skutky. Odkiaľ pochádza zlo?...
   
  Prezentácia…